Događanja

Duhovne vježbe u šutnji 3 dana, Split (HR)

Duhovne vježbe u šutnji 3 dana, Split (HR)Duhovne vježbe u šutnji 3 dana, Split (HR) -

Duhovne vježbe u šutnji održat će se u samostanu na Kamenu. Šutnja počinje u četvrtak, 18.7. u 15 sati, a završava u nedjelju, 21.7. u 15 sati. Prijave do 10.7. putem weba ili na broj 098/9509 623, Nada.

DVŠ Split (HR) 3 dana - 2019/07

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.