Sunce pravde

Sunce pravde

Kao što si Izraelcima dao ognjen stup da im bude vođom na stazama neznanim, blago sunce na njihovu časnom putovanju (usp. Knjigu Mudrosti 18:3), obećao si i nama, ako se Imena tvojega bojimo, da će nam sunce pravde ogranuti sa zdravljem u zrakama (usp. proroka Malahiju 3:20).

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.