Program Injigo

Program Injigo

Program Injigo možemo zamisliti kao ovo stablo: pratitelji su grane, a vježbatelji lišće. Kao što sunčeva svjetlost i toplina djeluju na rast stabla, tako Božja milost djeluje na sudionike duhovnih vježbi: rasvjetljuje razum svjetlom i sjajem istine i grije srca toplinom neizmjerne ljubavi. Tako Program Injigo može širiti svoje grane i krošnja polako raste svake godine. (MČ)

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.