Jer dva zla narod moj učini: ostavi mene, Izvor vode žive, te iskopa sebi kladence, kladence ispucane što vode držati ne mogu (Jeremija 2,13)

Jer dva zla narod moj učini: ostavi mene, Izvor vode žive, te iskopa sebi kladence, kladence ispucane što vode držati ne mogu (Jeremija 2,13)

Na lijevoj strani je izvor vode (djelo Stvoritelja) a na desnoj strani je kladenac (djelo čovjeka). Kladenci su iskopine u kamenitom tlu koje su iznutra ozidane kamenim zidom da bi što bolje držale vodu. Ali oni ne mogu dati vodu koja bi se razlijevala na sve strane i dotekla drugima, kao što to izvor žive vode može. Također ne mogu dugo držati vodu jer, osim što je u njima voda mlaka i kamenito tlo je upija, tako da vremenom presuše i raspuknu se.

To je slika čovjeka koji traži sigurnost i oslonac u svojim djelima koja su vidljiva i konkretna, kao što su to kladenci, koji su po sebi privlačni radi sigurnosne rezerve. S druge strane, da bi se pilo iz živoga izvora, treba imati povjerenja u Boga da će on stalno teći.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.