Sunčeva zraka - rhema

Sunčeva zraka - rhema

Druga božanska osoba zove se Riječ. I Riječ je tijelom postala i među nama prebivala kao Bog i čovjek Isus Krist koji je ljubav i istina. Često se uspoređuje sa Suncem. Isusova ljubav je kao sunčeva toplina, a Božja istina, kao sunčeva svjetlost. Sunce nas hrani svojom toplinom i svjetlošću. Božju Riječ u Svetom pismu doživljavamo različito u raznim razdobljima našega života. Čak isti odlomak Svetog pisma ostavlja drugačiji dojam na nas kad smo tužni, a drugačiji kad smo radosni. Uvijek ima jedna riječ, rečenica, poruka, koja nam posebno upada u oči i sjeda u srce. Ta se riječ zove rhema. To je za nas u tom trenutku istaknuta sunčeva zraka, pomazana riječ - rhema. (MČ)

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.