Razigrana duga za novi savez s Bogom

Razigrana duga za novi savez s Bogom

Noa je dobio znak novoga saveza s Bogom u obliku duge (usp. Post 9, 12-17).

Ovakva je duga bila vidljiva nakon završetka duhovnih vježbi u šutnji u Baškim Oštarijama 26. 6.-2. 7. 2011. Ona je znak saveza s Bogom koji je svaki sudionik duhovnih vježbi obnovio u tim svetim danima sabranosti. Gospodin s nama stalno sklapa nove saveze, sve zahtjevnije i dublje, dok se na kraju ne nađemo u vječnome savezu s Njim u Nebu.
Foto: AK
Tekst: MČ

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.