Laici u Crkvi

Tiskano izdanje Glasa Koncila
Glas Koncila 15 (2025) | 14.4.2013.
Izdvojeno
ZAGREB: Započelo XLVI. plenarno zasjedanje HBK-a
U znaku promjene na Petrovoj katedri

46. plenarno zasjedanje HBK pod predsjedanjem nadbiskupa Želimira Puljića

Sudjelovanje vjernika laika u životu Crkve

Budući da je odgoj imanentan poslanju Crkve, koja shodno tome ima pravo osnivati i voditi škole bilo kojeg smjera, vrste i stupnja, na zasjedanju će biti govora o općim odredbama koje bi Hrvatska biskupska konferencija trebala prirediti u duhu crkvenih propisa koji se tiču katoličke vjerske pouke i odgoja.
Bit će također govora i o sudjelovanju vjernika laika u životu Crkve. U vremenu naglašene sekularizacije važno je da vjernici otkrivaju kako su po krštenju pozvani rasti u svetosti i kršćanskom savršenstvu. Oni uz to imaju odgovornost ispovijedati i svjedočiti katoličku vjeru, te biti čvrsto vezani s Papom i biskupima i lojalni njihovom naučavanju. Osobito se od njih očekuje da se aktivno uključe u tijekove socijalnog razvoja u svjetlu socijalnog nauka Crkve, a u službi integralnog razvoja čovjeka, te da ne zaborave potrebu misionarskog poleta i spremnost dati svoj obol za novu evangelizaciju svijeta.«

Četvrtak, 25. Travanj 2013.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.