Preminuo vježbatelj i pratitelj u Programu Injigo vlč. Karoly Vajda

Preminuo vježbatelj i pratitelj u Programu Injigo vlč. Karoly Vajda

Vlč. Karoly Vajda (9. lipnja 1966. – 17. veljače 2020.), mađarski svećenik u Srbiji, jučer je preminuo u 54. godini života. Rođen je u Senti u pobožnoj katoličkoj mađarskoj obitelji tako da je od samoga djetinjstva naglas molio krunicu i molitve svojim riječima. Teologiju je studirao u Zagrebu. Naslov njegova diplomskoga rada je "Razlučivanje duhova u duhovnim vježbama Svetog Ignacija Lojolskog". Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1991. godine u Subotici. Bio je župni vikar u župi sv. Terezije Avilske u Subotici, u Bajmaku i Somboru. Od 2000. godine upravitelj je župe i onda župnik u Kruščiću, Crvenki i Sivcu. U Kruščiću je 24. srpnja 2016. god. proslavio 25 godina svećeništva.

Njegova duhovna formacija vrlo je bogata. Proširio je i usavršio znanja i iskustva na području evangelizacije u evangelizacijskoj školi (KEKAKO) "Sv. Andrije" čiji je voditelj José Prado Flores. Na području oslobođenja i iscjeljenja bio je u školi "Sv. Ignacija" koju u Mađarskoj vodi trećoredica Beke Tunde Lidija reda sv. Benedikta. Učio je od zajednice "Kristofori," s njima surađivao i zavolio njihovu "Školu molitve" te bio predavač i molitelj na molitveno-evangelizacijskim susretima. Od 2015. godine bio je suradnik zajednice augustinaca "Misionari Kristove ljubavi" iz Paringa. Sva je ta iskustva pokušao primijeniti kao voditelj karizmatskih molitvenih skupina i duhovnih obnova u Subotici, Crvenki i Adi. 

Ipak mu se činilo da mnogo manje koristi Božje karizme nego što bi mogao. Premda je puno studirao Ignacijev put, želio ga je i sam u cijelosti proći. U prijavi na duhovne vježbe od 30 tjedana u Programu Injigo 2016. god. ovako piše: „Sva ova iskustva želio bih još više utemeljiti i učvrstiti, detaljnije prošavši put sv. Ignacija.“ Obavljao ih je otada svake godine. Od 2017. god. bio je pratitelj i sudjelovao je u sedam škola za pratitelje. Obavio je 2019. god. i jedne duhovne vježbe u šutnji u Programu Injigo. Ove pastoralne godine pratio je na mađarskom jeziku pet vježbatelja i jednoga pratitelja.

Velečasni Karoly Vajda je ispovijedao naše vježbatelje na našim velikim susretima na Udbini i drugdje te prokrčio put duhovnim vježbama među Mađare na mađarskom jeziku. Zahvaljujemo mu za sve što je učinio. Preminuo je usred 4. kruga duhovnih vježbi od 30 tjedana prešavši 15 tjedana. Gospodin ga je uzeo k sebi na pola duhovnih vježbi. Neka ga primi u svoje kraljevstvo za kojim je čeznuo svim srcem.

Slika i podatci: https://book.hr/preminuo-vlc-karoly-vajda/ i www.injigo.com

 

Utorak, 18. Veljača 2020.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.