Kontemplacija u akciji

Kontemplacija u akciji

 „Kontemplativan život jednostavno je bolji od aktivnoga koji se bavi tjelesnim radnjama, no, onaj oblik aktivnog života u kojem čovjek propovijedajući i poučavajući drugima prenosi kontemplirano, savršeniji je od života koji se bavi samo kontemplacijom jer takav život pretpostavlja obilje kontemplacije. Takav je život izabrao Krist.“

Sv. Toma Akvinski Summa theologiae, III, q. 40, a. 1, ad 2, prijevod M. Č.

Latinski original: „Vita contemplativa simpliciter est melior quam activa quae occupatur circa corporales actus, sed vita activa secundum quam aliquis praedicando et docendo contemplata aliis tradit, est perfectior quam vita quae solum contemplatur, quia talis vita praesupponit abundantiam contemplationis. Et ideo Christus talem vitam elegit.“ Summa theologiae, III, q. 40, a. 1, ad 2).

Petak, 20. Studeni 2020.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.