Hrvatski biskupi o katoličkom laikatu

Hrvatski biskupi o katoličkom laikatu

Izvanredno zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije održano je u utorak 8. lipnja 2021., pod predsjedanjem zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića, predsjednika HBK.

Pozdravljajući na početku nazočne nadbiskup Puljić izrazio je dobrodošlicu hvarskom biskupu Ranku Vidoviću koji je u međuvremenu zaređen za biskupa, a na ovom zasjedanju imenovan je predsjednikom Vijeća HBK za pastoral pomoraca i turista. Osvrnuvši se na zajedničko hodočašće članova HBK i Hrvatske redovničke konferencije dan prije, 7. lipnja 2021., u Nacionalno svetište sv. Josipa u Karlovcu, predsjednik HBK zahvalio je svima koji su sudjelovali u uspješnoj organizaciji toga događaja.

U radnom dijelu zasjedanja biskupi su razgovarali o organiziranom djelovanju laikata preko udruga, pokreta i zajednica. Istaknuto je kako crkveni dokumenti potiču vjernike laike na djelovanje u suvremenom društvu putem vjerničkih udruga te podupiru različite oblike njihova djelovanja uz poticaj da se putem udruživanja aktivno uključe u društveni život kako bi dali doprinos kulturnom, gospodarskom, društvenom i političkom životu zajednice kojoj pripadaju. Katolički laikat, neovisno o svojoj autonomnosti u području djelovanja, ima veliki evangelizacijsko-pastoralni potencijal koji bi trebalo usmjeravati i kroz međusobno umrežavanje dodatno osnažiti. Nakon što su razmotreni neki izazovi s kojima se organizirani laikat kod nas suočava naglašena je važnost ponovnog iščitavanja i provođenja u djelo dokumenta HBK „Za život svijeta“ iz 2012. koji sadrži pastoralne smjernice za apostolat vjernika laika u Crkvi i društvu.

Dio zasjedanja biskupi su posvetili temi sinodalnosti u Crkvi što će biti i glavna tema nedavno najavljene Biskupske sinode koja će se održati u Rimu 2023. godine. Sinodalnost je bitna oznaka Katoličke Crkve i prati je od samoga početka njezinoga postojanja, s većim ili manjim očitovanjem u pojedinim razdobljima povijesti. Drugi vatikanski sabor istaknuo je biskupske konferencije kao posebno važne ustanove sinodalnosti u Crkvi, u kojima se ostvaruje suradnja među biskupima na zajedničko dobro mjesnih Crkava. Biskupi su istaknuli iznimnu važnost sinodalnosti i u našem hrvatskom kontekstu u duhu poticaja pape Benedikta XVI. koje je uputio hrvatskim biskupima za svojeg pohoda Hrvatskoj prije deset godina. Tada je naime rekao: „Što budete više djelovali u plodnom suglasju među sobom i u zajedništvu s Petrovim nasljednikom, to ćete se više moći suočavati s teškoćama našega vremena.“

Budući da je Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u doba pandemije morao biti odgođen biskupi su na ovom zasjedanju odlučili da se održi 21. i 22. svibnja 2022. u Ludbregu.

Iduće zasjedanje HBK održat će se od 19. do 21. listopada 2021., kojemu će uslijediti Šesti hrvatski socijalni tjedan 22. i 23. listopada 2021., priopćio je Tiskovni ured HBK. IKA

Petak, 11. Lipanj 2021.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.