Program Inigo

Program Inigo

Program Inigo si lahko predstavljamo kot to drevo: spremljevalci so veje, a spremljanci listi. Kot sončna svetloba in toplota delujeta na rast dreves, tako Božja milost deluje na sodelavce duhovnih vaj: razsvetljuje razum s svetlobo in sijajem resnice in greje srca s toploto neizmerne ljubezni. Tako Program Inigo lahko razširi svoje veje in krošnje ter vsako leto počasi raste. (MČ)

Injigo v premišljevanju

Približno eno leto je Injigo ostal v votlini, v Manrezi, se kesal svojih grehov in premišljeval o skrivnosti Jezusovega življenja. Tako je prvi opravil duhovne vaje pod vodstvom Blažene Device Marije, zapisal je navodila in kasneje objavil knjgo "Duhovne vaje" po kateri so se skozi stoletja miljoni ljudi duhovno vadili in bogatili. Danes je ta votlina lepo urejena kot sestavni del cerkve in rezidence Družbe Jezusove. Nad vhodom v votlino sta angela, ki držita napis z besedami iz Duhovnih vaj v španščini.

Levi angel nosi napis:

Prosim za notranje spoznanje Gospoda, ki se je zame učlovečil, da bi ga bolj ljubil in hodil za njim.

Desni angel nosi napis:

Kristus vse kliče pod svojo zastavo, a nasprotnik Lucifer pod svojo.