Kratek opis

Program Injigo obsega, 30 tedenske ignacijanske duhovne vaje v vsakdanjem življenju (DVŽ), kot tudi duhovne vaje v tišini, od tri do trideset dni (DVT). Ta Program je začela znanstvenica dr. sc. Marica Čunčić 1997. leta, v Zagrebu. Dr. Čunčić ima dolgoletne izkušnje v vodenju DV. Svoje osebne, osem dnevne DV v tišini, je opravljala od 1968. do 1985. leta pod vodstvom jezuita vlč. o. Dragutina Hartlyja (1920.-2008.) ki je l.1981, nagovoril Marico, da začne še sama voditi DV in spremljati druge v Zagrebu. Začela je v Mali Skupnosti Brezmadežnega Srca Marijinega, katera neguje marijansko in ignacijansko duhovnost. Marica je pripadala tej Skupnosti od 1970. do 2008. leta, ko je zaprosila za izstop, da bi se lahko popolnoma posvetila Skupnosti in Programu Injigo.

Dr. Čunčić je najprej vodila duhovne vaje na Hrvaškem, a kasneje v ZDA in Kanadi (1985.-1997.). V Kanadi je največ duhovnih vaj vodila v Jezuitskem središču za duhovnost (Jesuit Centre of Spirituality) v Guelphu, Ontario, Kanada, ki je bil v sklopu Ignatius College in Loyola House, Retreat and Training Centre. Rektor Ignatius College-a je bil, tedaj poznan jezuit o. John English (1924.-2004.). V šoli za voditelje duhovnih vaj iz celega sveta, pa je bil poznan tudi jezuit o. John Veltri (1933.-2008.) Pater John Veltri je sodeloval pri Prenovi v Duhu od njenih začetkov v Kanadi. Sedemdesetega leta, 20. st. pa je v njegovih DV poleg choosing mood (izbire), precej izdelano tudi healing mood (ozdravljenje in zaceljenje) v knjigi Orientations, v kateri je podal razpored točk za premišljevanje in navodila za spremljevalce 30 tedenskih DV.

Po vrnitvi iz Kanade 1997. leta, je dr. Čunčić začela voditi 30 tedenske DV po tej knjigi, ki je bila kasneje, z dovolenjem o. Veltrija, prevedena (Smernice za tiste ki spremljajo druge, na poti notranjega življenja Zvezek 2, Del A. uredila, prilagodila in izdala dr. sc. Marica Čunčić, Zagreb 2006. samo za uporabo v Programu Injigo). Dostopna je spremljevalcem na naši spletni strani. Število udeležencev v DV je postopoma tako narastlo, da je morala dr. Čunčić vključiti tudi vaditelje (spremljance), da pomagajo pri spremljanju, čeprav to ni nikjer videla, temveč je samo posredno slišala l.1995, med svojim kratkim bivanjem na Barbadosu, mnenje nekega očeta jezuita, ki je tam vodil DV v vsakdanjem življenju, kako bi mogel tisti, ki opravi take DV, spremljati druge. Zahvaljujoč taki možnosti razvrščanja spremljevalcev med samimi spremljanci, je lahko število sodelavcev v Programu Injigo vsako leto nemoteno rastlo.

V prvih desetih letih 1997.- 2007. je opravilo DV okoli tisoč udeležencev, do januarja 2013. se je skupno število povečalo na 6688. Veliko jih je, ki sodelujejo v Programu že več let. V DV 2012.-2013. se je prijavilo preko 2620 žensk in moških, zakoncev, mladih, osnovnošolcev, dedkov in babic. Udeleženci prihajajo iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Nemčije, Austrije, itd., različnih starosti, od osnovne šole do osemdesetih let starosti, največ v dobi od 40 do 50 let, tem po številčnosti sledijo študenti. Po strokovni izobrazbi so vključeni, od NKV delavcev do doktorjev znanosti, teologov ali študentov teologije, semeniščnikov, duhovnikov, redovnikov in posvečenih sester.

Navodila za premišljevanja podajajo spremljevalci na srečanjih, in sicer v preko tridesetih župnijah. Od oktobra 2008. do januarja 2013. je bilo izvedeno preko 3000 srečanj na Hrvaškem, BIH, Sloveniji in Nemčiji.

Na stotine udeležencev je opravilo tudi, tri dnevne, tedenske, in mesečne, DV v tišini, katere se običajno izvajajo čez poletje. Vsako leto se je stesalo vse večje število spremljevalcev, tako da jih je sadaj več kot tristo. Oni s svojo požrtvovalnostjo omogočajo rast Programa Injigo. Dr. Čunčić neposredno in posredno po bolj izkušenih spremljevalcih redno skrbi za vse spremljevalce, a l. 2008 je začela tudi s šolo za spremljevalce, ki jo vodi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Sloveniji. Nekateri spremljevalci so pri svojih DV dobili klic, da se trajno posvetijo spremljanju spremljancev. Tako je nastala Skupnost Injigo, ki skrbi za Program Injigo, kot skrbi posadka za potnike na ladji.

Zadnja sprememba: 26.09.2013.

Injigo v premišljevanju

Približno eno leto je Injigo ostal v votlini, v Manrezi, se kesal svojih grehov in premišljeval o skrivnosti Jezusovega življenja. Tako je prvi opravil duhovne vaje pod vodstvom Blažene Device Marije, zapisal je navodila in kasneje objavil knjgo "Duhovne vaje" po kateri so se skozi stoletja miljoni ljudi duhovno vadili in bogatili. Danes je ta votlina lepo urejena kot sestavni del cerkve in rezidence Družbe Jezusove. Nad vhodom v votlino sta angela, ki držita napis z besedami iz Duhovnih vaj v španščini.

Levi angel nosi napis:

Prosim za notranje spoznanje Gospoda, ki se je zame učlovečil, da bi ga bolj ljubil in hodil za njim.

Desni angel nosi napis:

Kristus vse kliče pod svojo zastavo, a nasprotnik Lucifer pod svojo.