Politika zasebnosti

S tem dokumentom se ureja politika zasebnosti uporabe, distribuiranja in pridobivanja podatkov na Portalu, generiranih s strani uporabnika.

Splošno

Uporabnik Portala, registrirani in neregistrirani, daje svoje soglasje, da se vsak vnešeni podatek, bodisi v obliki obvestila, dodatka, komentarja ali podatka iz registracije, zbira in uporabi na način, ki je določen v Pogojih uporabe. Potencialno so vsi podatki iz registracije, razen e-mail naslova, številke mobitela in gesla, javno vidni.

Uporabnik sprejema dejstvo, da so vnesene novice, audio-vizualni dodatki, linki, komentarji ter javni podatki o registriranem uporabniku, javno vidni vsakomur, ki dostopa na Portal, kot tudi njegovim partnerjem. Glede na to, da teoretično gledano obstaja možnost, da ti podatki pridejo v širšo javnost, ima uporabnik pravico in obveznost, da odgovorno ravna pri vnosu teh podatkov.

Uporabnik sprejema dejstvo, da so vnesena obvestila javno dostopna algoritmom za iskanje po spletnih straneh in so kot take lahko prikazane kot rezultat iskanja (npr. Google).

Omejitve

Ne morejo se registrirati osebe, mlajše od 13 let. Portal ne odgovarja za prikaz javno dostopnih podatkov oseb, ki so mlajše od 13 let, vkolikor se registrirajo v nasprotju s Pogoji uporabe, tj. v tistem delu, ki omejuje starost uporabnika. Vkolikor Portal ugotovi, da se je registrirala oseba mlajša od 13 let, si pridržuje pravico, da takoj izključi dostop profilu take osebe. Če imate kot uporabnik informacijo o registraciji take osebe, vas naprošamo, da nas o tem obvestite preko e-pošte.

Četudi ima Portal ustrezne tehnične, kadrovske in organizacijske ukrepe za zaščito podatkov na Portalu, ne more zagotavljati, da kakšen od podatkov ne bo objavljen zaradi nedopustnih dejanj zbiranja (hekerski napadi, maliciozni software, vdori) ali zaradi višje sile (Force Majeure). Portal, do najvišje zakonsko dovoljene mere, v nobenem primeru ne prevzema odgovornost za kakršnekoli škode, nastale zaradi navedenih primerov v prejšnjem stavku. Obveznost vsakega uporabnika je, da sprejme navedena dejstva pred pričetkom uporabe Portala.

Tiste osebe, ki imajo privilegij dostopa do določene skupine podatkov, jih ne smejo uporabiti za noben drug namen, razen za tistega za katerega so prejeli ta privilegij. Prekrškarjem se bo odvzel ta privilegij in pravica do prijave na Portal.

Pridobivanje podatkov

Portal si pridržuje pravico zbiranja podatkov o uporabi portala, obiskanih straneh, piškotkih (cookies - male skupine podatkov o uporabnikovih obiskih, IP naslovu itd.).

Vsak uporabnik, ki pristopi k Portalu, sprejema dejstvo, da sistem avtomatično beleži njegove podatke prijave (Log data): IP naslov, referalno domeno in tudi podatke o obiskanih straneh. Portal si pridržuje pravico do dodatnega beleženja podatkov v prihodnosti, kot so pogoji in parametri iskanja; vse v namen splošnega poboljšanja storitev.

Portal si pridržuje pravico, da posreduje določene podatke Državnim organom za varnost, na njihovo izrecno zahtevo, vkolikor obstaja utemeljen sum o nelegalnih aktivnostih ali kršenju zakona. Vsak tak zahtevek se bo obravnaval posamično.

Sprememba politike

Portal, njegovi lastniki in pravni nasledniki, si pridružujejo pravico do občasnih sprememb pravil Politike zasebnosti. Vsaka tovrstna sprememba bo vidna na tem mestu. Po objavi je uporabnik, ki želi tudi nadalje uporabljati Portal, dolžan sprejeti novo nastala ali spremenjena pravila.

Ta dokument začne veljati dne 20. januarja 2013. leta.

Injigo v premišljevanju

Približno eno leto je Injigo ostal v votlini, v Manrezi, se kesal svojih grehov in premišljeval o skrivnosti Jezusovega življenja. Tako je prvi opravil duhovne vaje pod vodstvom Blažene Device Marije, zapisal je navodila in kasneje objavil knjgo "Duhovne vaje" po kateri so se skozi stoletja miljoni ljudi duhovno vadili in bogatili. Danes je ta votlina lepo urejena kot sestavni del cerkve in rezidence Družbe Jezusove. Nad vhodom v votlino sta angela, ki držita napis z besedami iz Duhovnih vaj v španščini.

Levi angel nosi napis:

Prosim za notranje spoznanje Gospoda, ki se je zame učlovečil, da bi ga bolj ljubil in hodil za njim.

Desni angel nosi napis:

Kristus vse kliče pod svojo zastavo, a nasprotnik Lucifer pod svojo.