Kratka povijest Programa Injigo

Članovi Zajednice Injigo organiziraju i vode program ignacijanskih duhovnih vježbi (DV) u svakodnevnom životu od 30 tjedana i u šutnji od tri do trideset dana. Utemeljiteljica i voditeljica Zajednice i programa je dr. sc. Marica Čunčić koja je započela davati takve DV u Zagrebu 1997. god.

Dr. Čunčić ima dugogodišnje iskustvo u davanju DV. Svoje osobne godišnje DV u šutnji i u svakodnevnom životu obavlja od 1969. god. Do odlaska u SAD 1985. obavljala ih je u Hrvatskoj pod vodstvom isusovca vlč. o. Dragutina Hartlyja (1920. – 2008.). U DV od mjesec dana 1981. god. dobila je poziv da i sama daje DV u okviru Male Obitelji Bezgrješnog Srca Marijina koja njeguje marijansku i ignacijansku duhovnost. Marica je pripadala toj Zajednici od 1970. do 2008. god. kad je zamolila za istup da bi se mogla posvetiti Zajednici Injigo.

Dr. Čunčić je od 1981. davala duhovne vježbe u Hrvatskoj, nastavila u SAD-u (1985. – 1988.) i Kanadi (1988. – 1996.), najviše u Isusovačkom središtu za duhovnost (Jesuit Centre of Spirituality) u Guelphu, Ontario, Kanada, u čijem su sklopu bili Ignatius College i Loyola House, Retreat and Training Centre. Rektor Ignatius College-a bio je tada poznati isusovac o. John English (1924. – 2004.). U školi za voditelje duhovnih vježbi iz cijeloga svijeta djelovao je i poznati isusovac o. John Veltri (1933. – 2008.) koji je sudjelovao u struji milosti Katoličke karizmatske obnove od njezinih početaka u Kanadi sedamdesetih godina 20. st. U svojoj knjizi Orientations for those who accompany others on the inward journey, Vol. 2, Part A., s rasporedom točaka za razmatranje i uputama za pratitelje u DV od 30 tjedana ponudio je uz izbor (the choosing mode) također mogućnost procesa ozdravljenja i iscjeljenja (the healing mode). Knjiga je dostupna online.

Nakon povratka iz Kanade 1997. god. dr. Čunčić počela je davati DV u svakodnevnom životu od 30 tjedana upravo po toj knjizi koja je uz dopuštenje autora kasnije prevedena na hrvatski (Smjernice za one koji prate druge na putu nutarnjeg života, Svezak 2, Dio A., uredila, prilagodila i izdala dr. sc. Marica Čunčić, Zagreb 2006. samo za uporabu u Programu Injigo). Nedavno su Smjernice prevedene na njemački (Richtlinien für diejenigen, die andere auf dem Weg des inneren Lebens begleiten, Zagreb 2018). Sam raspored razmatranja kroz 30 tjedana u Smjernicama preveden je još na slovenski i mađarski. Iz Smjernica je Marica davala upute vježbateljima i ta su predavanja objavljena u njezinoj knjizi Dođi, slijedi me!, 2011. god. (prvo izdanje) i 2013. (drugo izdanje). Knjiga je objavljena i na njemačkom pod naslovom Komm, folge mir! 2013. god. U pripravi je engleski prijevod Come, follow me!

Od 1997. do 2019. održane su 22 (dvadeset i dvoje) DV u svakodnevnom životu od 30 tjedana i 239 (dvjesto trideset i devet) DV u šutnji. Kako je broj sudionika u DV postupno rastao, dr. Čunčić je uključila vježbatelje da joj pomognu u praćenju jer se sjetila da je posredno čula 1992. za vrijeme svojega kratkoga boravka u Bridgetownu na Barbadosu, mišljenje oca isusovca koji je tamo davao DV u svakodnevnom životu, kako onaj tko prođe takve DV, može pratiti druge. Bio je to misionar na Barbadosu vlč. o. Michael Campbell-Johnson, D. I., osnivač JRS-a (Jesuit Refugee Service – Isusovačka služba za izbjeglice), savjetnik generala Družbe Isusove P. Pedra Arrupea, bivši provincijal Britanske pokrajine Družbe Isusove. Zahvaljujući mogućnosti regrutiranja pratitelja od vježbatelja, broj sudionika u Programu Injigo mogao je nesmetano rasti svake godine.

Značajnu je ulogu u razvoju Zajednice i duhovnih vježbi Injigo imao isusovac vlč. o. Marijan Šef, dr. med., bivši provincijal Slovenske pokrajine Družbe Isusove i duhovnik Katoličke karizmatske obnove (Prenova v Duhu) koji je pozvao dr. Čunčić 2004. god. da započne takve duhovne vježbe u Sloveniji. Inicirao je i vodio u početku godišnja hodočašća sudionika DV „Stopama sv. Ignacija“ u Rim koja su postala tradicija (13. po redu je u 2019. godini) te potaknuo Maricu da drži škole za pratitelje. U početku je dr. Čunčić sama vodila te škole, a s vremenom je osposobila članove Zajednice Injigo da ih oni vode. U deset je godina (2009. – 2019.) zabilježeno 187 škola za pratitelje. Svake je godine stasao sve veći broj pratitelja tako da ih je do sada ukupno sudjelovalo u praćenju preko 1.600 (tisuću šesto). U DV od 30 tjedana 2018. – 2019. bilo je npr. 490 (četiristo devedeset) pratitelja koji su pratili 1.840 (tisuću osamsto četrdeset) sudionika te istovremeno bili i vježbatelji, osim njih 17 koji su samo pratili. Pratitelji svojim zalaganjem omogućuju rad i rast Programa Injigo.

U prvih deset godina (1997. – 2007.) prošlo je kroz DV u svakodnevnome životu od 30 tjedana oko tisuću sudionika, a do svibnja 2019. taj se ukupan broj povećao na oko 14.000 (četrnaest tisuća) s preko 30.000 (trideset tisuća) sudjelovanja budući da mnogi obavljaju takve DV više puta. Među njima je bilo oko 80% žena i 20% muškaraca iz 26 zemalja, najviše iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Austrije, Švicarske, Slovenije itd., raznih uzrasta od osnovne škole do preko osamdeset godina starosti, najviše u dobi od 40 do 50 godina, zatim po brojnosti dolaze sveučilišni studenti. Po stručnoj spremi ima ih od nekvalificiranih radnika do doktora znanosti, sudjeluju teolozi i studenti teologije, bogoslovi, svećenici, redovnici i časne sestre.

Održano je skoro 8.000 (osam tisuća) susreta s uputama za razmatranje u DV u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Njemačkoj, Austriji, Srbiji, Švicarskoj i Švedskoj na oko šezdesetak župa. Pratitelji su darovali vježbateljima jedan sat razgovora tjedno i ostvarili ukupno preko 957.600 (devetsto pedeset i sedam tisuća šesto) sati razgovora. (Približavamo se milijunu!)

DV u šutnji od tri do šest dana, i od mjesec dana, koje Zajednica Injigo nudi na raznim mjestima u Hrvatskoj, BiH, Njemačkoj i Austriji prošlo je skoro 2.900 (dvije tisuće devetsto) vježbatelja s oko 4.350 sudjelovanja. Pratitelji su razgovarali s njima jedan sat dnevno i ukupno ostvarili oko 17.400 (sedamnaest tisuća četiristo) sati razgovora.

Neki su pratitelji u svojim DV dobili poziv da se trajno posvete praćenju vježbatelja. Tako je nastala Zajednica Injigo koja trenutno ima 77 (sedamdeset sedam) redovitih i 61 (šezdeset jednog) podupirućeg člana. Taj se broj mijenja budući da svake godine dolaze novi članovi.

Zadnja izmjena: 26.05.2019.

 

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.