Uvjeti korištenja

Ovaj dokument regulira pravne odnose između portala Injigo.com (u daljnjem tekstu Portal) i poslovnih te privatnih korisnika portala (u daljnjem tekstu Korisnik). Navedene usluge odnose se na korištenje portala, te unos i čitanje vijesti, komentara i audio-video materijala (u daljnjem tekstu Sadržaj). Bez obzira je li registriran ili nije, pristupom portalu Korisnik prihvaća Uvjete opisane u ovom dokumentu.

Osnovni uvjeti

Korisnik snosi punu odgovornost za pristupanje, korištenje te interakciju s Portalom, kao i za sve posljedice eventualno nastale zbog korištenja po principu "As-Is". Korisnik snosi isključivu i punu odgovornost za unos sadržaja na Portal, bilo u obliku vijesti, slika, video sadržaja, bilo kao unos komentara ili neki drugi oblik unosa. Korisnik je suglasan sa činjenicom da će sadržaj njegovoga unosa vidjeti ostali korisnici. Korisnik se odriče svih prava, materijalnih, intelektualnih ili autorskih na korištenje unesenog materijala.

Portal zadržava pravo izmjene dijelova, oblika, dizajna ili sadržaja portala bez prethodne najave. Portal zadržava pravo privremenog ili trajnog prekida usluga na Portalu bez prethodne obavijesti. Portal također zadržava pravo privremenog ili trajnog ograničenja telekomunikacijskog prometa prema serveru ili pohrane sadržaja. Portal zadržava puno pravo objave oglasa na stranicama, uključujući i korištenje sadržaja generiranog od strane korisnika na istoj stranici. Portal zadržava pravo brisanja ili izmjene neprimjerenog teksta unesenog od strane korisnika. Portal ne odgovara za prekid rada Portala uslijed ispada telekomunikacijskih kanala, više sile (Force Majeure) ili drugih razloga.

Korištenje portala

Korisnik koji unese vijest garantira da je originalni vlasnik ili autor unesenog sadržaja. Portal ni na koji način (pravno, materijalno ili moralno) ne odgovara za istinitost, valjanost ili zakonitost sadržaja unesenog od strane korisnika, kao ni za posljedice nastale objavom sadržaja. Korisnik snosi isključivu odgovornost za uneseni sadržaj kao i za njegov izvor. Korisnik se obavezuje da neće unositi sadržaj koji širi mržnju na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj ili spolnoj osnovi, te da neće promovirati zakonski nedozvoljene simbole.

Korisnik se obavezuje da neće upotrebljavati Portal za oglašavanje, prikriveno oglašavanje, te unošenje neistinitih ponuda, namjernog blaćenja osoba, poduzeća ili ustanova kao niti prijevara u obliku vijesti. Korisnik-čitatelj je suglasan sa činjenicom kako postoji mogućnost da bude izložen neprimjerenom, uvredljivom, te lažnom sadržaju vijesti. Portal ni na koji način ne odgovara za posljedice te izloženosti. Portal također ne odgovara za posljedice ili štete uzrokovane bilo kojim dijelom unesenog sadržaja te njegovom interpretacijom ili prenošenjem.

Nije dopušteno kopirati, objavljivati ili širiti sadržaj Portala bez navođenja izvora. Nije dopušteno unositi vijesti ponavljajućega sadržaja.

Registracija

Korisnik garantira da je on vlasnik korisničkog računa koji je otvorio te da se nije registrirao u ime druge osobe ili poduzeća bez pismenog pristanka navedenih. Ujedno prihvaća slijedeće parametre:

Sigurnost

Portal poduzima potrebne mjere kako bi zadržao visok stupanj sigurnosti unesenih podataka, ali ni na koji način ne može garantirati za njih. Korisnik se slaže sa slijedećim činjenicama:

Pristup mobilnim telefonom

Korisnik pristupa Portalu putem mobilnog telefona na vlastitu odgovornost.

Postavljanje poveznica (linkova) i audio-vizualnih dodataka

Korisnik se obavezuje da neće objavljivati poveznice (linkove), slike i video klipove koji krše odredbe ovoga Ugovora. Korisnik snosi punu odgovornost za postavljanje navedenih dodataka. Korisnik ovlašćuje ostale korisnike i Portal da nesmetano i bez prava na naknadu koriste i šire objavljene podatke. U slučaju spora zbog kršenja autorskih i ostalih prava, korisnik koji je objavio link, audio ili vizualni dodatak snosi isključivu odgovornost za objavu.

Dodatna prava i obveze

Nakon objave vijesti, korisnik garantira Portalu globalno neograničeno (bez naknade/royalty-free) pravo na korištenje, kopiranje, prenošenje, obradu, izmjenu, objavu i prenošenje u bilo kojem mediju i na bilo koji način distribucije (trenutno poznati ili budući). Korisnik ujedno ovlašćuje Portal da iste podatke distribuira. Portal zadržava pravo da iste podatke izmjenjuje, krati ili modificira u svrhu prilagođavanja određenom mediju ili kanalu distribucije.

Korisnik je suglasan sa činjenicom da njegov sadržaj može biti redistribuiran, te snosi isključivu odgovornost za posljedice ukoliko se pokaže da nema prava na objavu (tj. ukoliko nije vlasnik sadržaja koji objavi).

Korisnik je odgovoran za sadržaj teksta u jednakoj mjeri kao i za audio i video sadržaja koje je unio.

Ime, zaštitni znak, logo, oblik stranica Portala i bilo koji slogan Portala isključivo vlasništvo Portala. Korisnik nema prava na distribuciju izmijenjenoga logotipa, naziva ili modificiranih stranica Portala.

Politika zaštite autorstva

Korisnik može zatražiti da se ukloni sadržaj unesen od drugoga korisnika koji je njegovo autorsko djelo ukoliko je u mogućnosti to dokazati. U tom slučaju molimo da navedete svoje podatke, pošaljete zahtjev sa svojim skeniranim ili digitaliziranim potpisom ili potpisom Vašega pravnoga zastupnika, identificirate inkriminirani sadržaj te nam jasno omogućite pristup i navedete lokaciju takvog sadržaja. Korisnik prihvaća da Portal može u dobroj vjeri ukloniti takav sadržaj, ali nije zakonski obavezan to učiniti i ne odgovara ako ga ne ukloni.

Ograničenje odgovornosti

PORTAL, NJEGOVI PARTNERI, VLASNICI, ZAPOSLENICI, SURADNICI ILI LICENSORI NE ODGOVARAJU ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, MATERIJALNU ILI DRUGU ŠTETU, U ŠTO SU UKLJUČENI GUBITAK PROFITA, NEMATRIJALNE ŠTETE, ŠTETE NASTALE SUDSKIM SPOROM I OSTALE ŠTETE

Pravna jurisdikcija

Sporovi između Portala i Korisnika nastojat će se riješiti sporazumno. Ukoliko to ne bude moguće, za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Zagrebu, HR.

Ovaj Sporazum stupa na snagu dana 20. siječnja 2013. godine.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.