Djelovanje

Zajednica Injigo organizira svake školske godine od listopada do svibnja Duhovne vježbe (DV) u svakodnevnome životu od 30 tjedana i DV u šutnji od tri do 30 dana.

Sudionici u DV od 30 tjedana imaju tjedno šest dana razmatranja iz Svetoga pisma i točaka iz knjige »Duhovne vježbe« sv. Ignacija te sat razgovara tjedno s pratiteljem o molitvenom iskustvu koje zapisuju u tih šest dana. Ovi su razgovori duhovne radionice u kojima Duh Sveti odgaja i pratitelja i vježbatelja kroz izražavanje i slušanje molitvenoga iskustva te zajedničko razlučivanje. Raspored dnevnih razmatranja temelji se na Smjernicama oca Johna Veltrija, S. J. Polaznici se prijave i kad ih prihvatimo u DV, dobiju materijale, pratitelja i dopuštenje ulaska na mrežnu stranicu. Upute za razmatranje dobiju se tjedno, dvotjedno ili mjesečno na susretima u raznim mjestima Hrvatske, BiH i Njemačke, i redovito u osobnom razgovoru s pratiteljima, telefonom ili Skype-om kao i pismeno te e-poštom. Sudionicima je na raspolaganju knjiga Dođi, slijedi me! s uputama za razmatranje dr. sc. Marice Čunčić, utemeljiteljice Zajednice i Programa Injigo. Prevedena je na njemački i engleski kao i Ispit savjesti na hrvatskom i njemačkom jeziku duhovnika i crkvenoga asistenta Zajednice Injigo mons. Marinka Miličevića, generalnoga vikara Gospićko senjske biskupije.

Svaki pratitelj u 30 tjedana daruje svakom svom vježbatelju 30 sati razgovora, a u šutnji dnevno jedan sat. Pratitelji imaju svoje redovite susrete poslije susreta vježbatelja u različitim mjestima kao i školu za pratitelje s radionicama gdje se uči teorija i razmjenjuju iskustva, osluškuje Božje djelovanje i zajednički razlučuje.

Program se širi svjedočenjem života. Prisutan je po župama, u mnogim obiteljima koje sudjeluju s više članova, te u redovničkim zajednicama. Proširio se u Hrvatskoj, BiH, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i drugim zemljama. U njemu sudjeluju žene i muškarci svih uzrasta i zanimanja, laici i klerici zajedno.

Zadnja izmjena: 26. 05. 2019.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.