Naša Gospa od Montserrata

Naša Gospa od Montserrata

Pred ovim je Marijinim kipom Injigo ostavio svoj mač i bdio cijelu noć. Poslije toga je sišao u Manresu gdje je u jednoj špilji ostao godinu dana, obavio prve duhovne vježbe pod vodstvom Naše Gospe i napisao knjižicu Duhovne vježbe (MČ).
Naša Gospa, Nacionalno svetište Katalonije u sklopu benediktinskoga samostana na Montserratu. Foto MČ 2007.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.