Uklanjanje znakova

Uklanjanje znakova

Znakovi nas vode do cilja.
Znakovi su smjernice koje nas čuvaju od stranputica.
Znakovi otkrivaju kamo idemo.
Znakovi omogućuju svjestan izbor.

Kome smetaju znakovi?
Onome koga ne zanima cilj,
tko više voli stranputice,
tko ne želi da drugi vide kamo ide.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje
i uči me svojim stazama
da se ne izgubim na putu bez znakova.

Tekst i foto MČ
Kamion uklanja znakove na ulazu u Veliku Goricu i zračnu luku Zagreb jer se raskršće proširuje i modernizira novim, boljim znakovima 4. 10. 2010.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.