Zamka na mom putu

Zamka na mom putu

"Na put kojim prolazim potajnu mi zamku staviše." (Psalam142,4)

Ne boj se, "tvojoj nozi on posrnuti ne da i neće zadrijemati on, čuvar tvoj." (Psalam 121,3)

Ne bojim se, "Gospodin mi je svagda pred očima; jer mi je zdesna, neću posrnuti." (Psalam 16,8)

Foto: MČ

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.