Od crkve su napravili cestu

Od crkve su napravili cestu

Cesta prolazi kroz crkvu. Kako tužno izgleda razvaljeno svetište! Ostaci zidova strše kao spomen nekadašnje svetinje. Je li to priča našega života? Naše srce je po svetom krštenju postalo svetište presvetoga Trojstva, ali smo od toga svetišta napravili cestu kojom svatko i sve prolazi: ne pazimo što slušamo, što gledamo, kakve sadržaje upijamo, s kim se družimo. Umjesto svetišta u kojem boravi Bog, naše je srce puno prolaznika koji su nam ukrali smisao života. (MČ)

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.