Kriteriji crkvenosti za udruženja laika

Tiskano izdanje Glasa Koncila
Glas Koncila 16 (2026) | 21.4.2013.
Izdvojeno

Priopćenje s 46. plenarnog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije
Potrebno je hrabro i odvažno braniti kršćanska načela
Potpora inicijativi mreže katoličkih laika
Hrvatski su biskupi ponovno istaknuli važnost djelovanja vjernika laika u Crkvi i društvu te su se osvrnuli na neke aktualne izazove na tome području.
Naglašena je važnost poštivanja kriterija crkvenosti za udruženja vjernika laika koje je odredio papa bl. Ivan Pavao II. u apostolskoj pobudnici »Christifideles laici« i u svjetlu kojih se imaju prosuđivati laička udruženja u Crkvi.
Ti su kriteriji:
1. davanje prvenstva pozivu svakoga kršćanina na svetost,
2. odgovornost u ispovijedanju vjere Crkve u poslušnosti crkvenom učiteljstvu,
3. svjedočanstvo čvrstog i uvjerenog zajedništva s Papom i mjesnim biskupom,
4. podudarnost i dioništvo u apostolatu Crkve te u tom smislu
a. aktivno sudjelovanje u novoj evangelizaciji i
b. uprisutnjenju evanđeoskih vrijednosti u društvu.
Članovi HBK-a podržali su i inicijativu mreže katoličkih laika s ciljem povezivanja i animiranja katoličkih laika za aktivniji angažman u Crkvi i društvu.

Četvrtak, 25. Travanj 2013.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.