Termini duhovnih vježbi u šutnji 2016. (letak)

Termini duhovnih vježbi u šutnji 2016. (letak)

Zajednica Injigo organizira duhovne vježbe u šutnji od 3 i 6 dana. Za sva pitanja vezano za određeni termin DVŠ kontaktirajte osobu navedenu kao kontakt za prijavu u letku.

Prijaviti se možete i preko web-a (kad se logirate na www.injigo.com u Prijavi za sudjelovanje odaberete termin i prijavite se).

Petak, 11. Ožujak 2016.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.