Francisco Ramírez Fueyo D.I.: "Duhovne vježbe kao izvor nadahnuća za Ignacijevu pedagogiju"

Francisco Ramírez Fueyo D.I.: "Duhovne vježbe kao izvor nadahnuća za Ignacijevu pedagogiju"

Članak se bavi utjecajem Duhovnih vježbi na Ignacijevu pedagogiju, ispitujući njezine duhovne korijene i personaliziran pristup. Ističe vezu između ignacijanske duhovnosti i obrazovanja, naglašavajući duboku samosvijest i iskustvo svjetonazora unutar ove tradicije. Nadalje, analizira se pojava generativne umjetne inteligencije u obrazovnom kontekstu, pokazujući njezin značajan napredak. Ovaj tehnološki napredak integriran je u Ignacijevu pedagogiju, s naglaskom na važnost usvajanja osobnog znanja i sveobuhvatnog obrazovanja koje uključuje sve dimenzije pojedinca. Moguće ga je pročitati OVDJE!

Petak, 28. Lipanj 2024.

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.