Svjedočenja

Šesti sam krug duhovnih vježbi i želim posvjedočiti da me Bog snažno u ovom krugu uvodi u svoju ljubav.
Oslobodio me od samoosuđivanja, mogu prihvatiti njega za Oca i činjenicu da sam Božje ljubljeno dijete.
Sada sam četvrti tjedan i nastavljam doživljavati Očevu prisutnost u svome životu za koju ranije nisam bila otvorena. Nakon pet krugova imam susrete sa svojim Ocem i presretna sam zbog toga, zbog Očeve ljubavi prema meni. Hvala mu i slava!

DV 2022/2023. (Duhovne vježbe u životu od 30 tjedana), Tjedan: 1
10. Studeni 2022., Suzana

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.