Svjedočenja

Pušila sam cigarete i nisam baš posebno razmišljala da bi prestala. Bilo mi je sasvim u redu pušiti. Otišla sam u šutnju u Baške Oštarije i u razmatranju "Tri vrste ljudi" razmišljala sam o tome što su to moji dukati. Tad mi dođu u misli cigarete.

Dok sam u razmatranju stajala pred Bogom i pred svetima, Bog izvadi kartu i kao u igri memorije gleda i govori: "Ne paše." Ja, koja sam bila na toj karti i sveci koji su pokraj Boga, se nismo poklapali. Na karti je bila moja slika - gdje sam bila zavezana lancima, katancima, pluća su mi bila crna. Pokraj Boga stoje sveci - svi su čisti, bijeli. I kaže Bog "Ne slaže se, ne možeš me slaviti punim plućima kad ih nemaš." Tad sam prestala pušiti. Na šutnju sam ponijela nekoliko kutija cigareta i sve sam ih pokidala i bacila.

Poslije, kad bi mi došla napast, želja da zapalim cigaretu, kad mi zamiriše - tad bi izmolila Zdravo Marijo i želja mi odmah prođe. Čak je bilo i situacija da samo što reknem "Zdravo Marijo" želja već prođe.

I evo ovo svjedočanstvo pišem nakon tri godine i nisam zapalila ni jednu cigaru nakon tog razmatranja.

Bogu hvala i slava!

DVŠ Baške Oštarije (kod Gospića) - 6 dana 2019/09 (Duhovne vježbe u šutnji)
25. Rujan 2022., Tania

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.