Svjedočenja

Treći sam krug vježbi i tek sad shvaćam koliko je važno načelo i temelj u životu i u vježbama, naime, kroz 5. tjedan pod c) stoga je potrebno da se učinimo neopredjeljenima prema svim stvorovima... kroz ispit svijesti sam shvatila da nisam ravnodušna prema dvjema osobama i paralelno se nalaze u mom srcu. Osjećala sam bol koja me ranjava. Moleći Gospodina u vapaju bola, progledala sam i vidjela da nemaju što raditi te osobe u mom srcu jer u njemu treba samo biti mjesto za Krista, da budem navezana samo na Njega i služim samo Njemu. I k tome sam zgriješila jer sam zarobljavajući te osobe, vežući njih, sebe svezala, i to je grijeh koji me ranjavao i nanosio bol. Jer, naš Bog je ljubomoran Bog. Priznavši to pred Srcem Isusovim odrekla sam ih se i odvezala te prihvatila ono što Bog želi za mene i moje spasenje. Ljubimo Gospodina i slavimo Mu Sveto Ime!
P.S. Zahvaljujem onima koji su molili za mene za ovo oslobođenje!

DV 2008/2009 (Duhovne vježbe u životu od 30 tjedana), Tjedan: 5
13. Studeni 2008., Verica

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.