Svjedočenja

Sada znam, da si me oduvijek želio
Bože moj
Sada znam, da si me neprestano zvao
Bože moj
Slušao sam Tvoj zov još u utrobi majčinoj
Bože moj
Sada znam, da si Ti bio taj koji mi je gasio žeđ
i u najvećoj suši, kada su presahli svi izvori moji
Bože moj
Sada znam, da si Ti bio taj koji me je sočnim jelima
hranio i kad na mojim poljanama nije bilo uroda,
a hambari moji opustješe
Bože moj
Sada znam, da si me želio i kad su moji puti bili
daleko od zelenih livada na kojima je paslo stado Tvoje
Bože moj
Bio si spreman da mi oprostiš i kad po mojim mislima
nije bilo moguće oprostiti
Bože moj
Sada znam, da je Tvoja ljubav za mene, neshvatljiva mojim mislima,
jer Tvoje misli i puti visoko su iznad mojih putova i misli
Bože moj
Usprkos svih mojih posrtaja i padova koji vode putevima
zastrtim vječnom tminom,
Sada znam, da me se ne želiš odreći do moga posljednjeg daha
Bože moj
Jer želiš da tada brda nebeska kliču od radosti, a sva stabla
na Tvojim poljanama plješću mome povratku Tebi
Oče moj!

DV 2009/2010 (Duhovne vježbe u životu od 30 tjedana), Tjedan: 3
4. Studeni 2009., Branimir Josip

Injigo u razmatranju

Injigo je ostao u špilji u Manresi oko godinu dana, kajao se za svoje grijehe i razmatrao otajstva Isusova života. Tako je prvi obavio duhovne vježbe pod vodstvom Blažene Djevice Marije, zapisao upute i kasnije objavio knjgu "Duhovne vježbe" po kojoj su se kroz stoljeća milijuni ljudi duhovno vježbali i bogatili. Danas je ta špilja lijepo uređena kao sastavni dio crkve i rezidencije Družbe Isusove. Na ulazu u špilju su anđeli koji drže natpise s rečenicama iz Duhovnih vježbi na španjolskom.

Lijevi anđeo nosi natpis:

Tražim unutarnju spoznaju Gospodina koji je za me postao čovjekom da bih ga što više ljubio i nasljedovao

Desni anđeo nosi natpis:

Krist sve zove pod svoju zastavu, a Lucifer naprotiv pod svoju.